Gruppe 8 – Madspild på sygehuse

Manus

Spib: Hver dag producerer de danske sygehuse mad til flere tusinde patienter, men ikke alt maden ender i patientenes maver. Tonsvis af mad ender i stedet i skraldespanden. Men har de enkelte sygehuse et overblik over, hvor meget mad, de smider ud? Det har vi sat os for at finde ud af.

Studiet: Jacob skræller en gulerod og forklarer, hvad madspild er.
Madspild er den mad, som hver dag bliver lavet til patienterne, men som ikke bliver spist og smidt ud. F.eks. den her gulerod. Enderne og skraldet som ligger her er madaffald, i mens guleroden her, hvis den ikke bliver spist, ender som madspild.

Kwabena Titi Ofei fortæller om sin undersøgelse.

Speak: Et af de steder, hvor man ikke har haft styr på madspildet er Aalborg Sygehus. Kwabena har lavet en undersøgelse, som viser at madspildet er stort.

Lotte Pernille Nørbak, Aalborg Sygehus erkender at de ikke har gjort nok ved problemet.

Speak: Og netop dataindsamling og systematik er vigtig, hvis man spørger ph.d-studerende på Aalborg Universitet, Kwabena Titi Ofei

Kwabena Titi Ofei fortæller at man ikke kan løse problemet uden at kende omfanget.

Speak: Her ses billeder taget fra Kwabenas Titi Ofies studie. Billederne er af madspild på en enkelt afdeling på en tilfældig aften.

Studiet: Men hvor mange sygehuse har egentlig et overblik? Vi har ringet til landets 20 største sygehuse.

Rundringning og kort

Speak: Vores rundringning viste, at kun ét ud af tyve sygehuse havde præcise tal for, hvor stort madspild de har.

Speak: En af grundene til, at sygehusene ikke har et overblik, kan være frygten for besparelser som man har mærket i Aalborg. Det mener en af landets førende eksperter i offentlig mad, Bent Egberg Mikkelsen.

Bent Egberg Mikkelsen fortæller at det kan være problematisk for sygehusene at stå frem.

Speak: Og når sygehusene ikke har et overblik, får det store konsekvenser for indsatsen.

Bent Egberg Mikkelsen fortæller at det er vigtigt at have overblik, hvis man vil sætte ind mod madspild.

Speak: Kun 52 kilometer fra Aalborg, har Sygehus Vendsyssel valgt at gøre noget ved problemet. De ansatte i 2012, 2 sociologer til at kortlægge og komme med løsninger til at nedbringe madspildet. som siden er halveret. Spørger man en af sociologerne bag projektet, er hun ikke i tvivl om, hvad der har været afgørende.

Susanne Kollerup fortæller at vejningen er vigtig for projekt madspild.

Speak: Cheføkonoma på Sygehus Vendsyssel, Mona Stenskrog, mener at det har været positivt at få kortlagt sygehusets madspild

Mona Stenskrog fortæller, hvorfor at overblikket har været vigtigt for Sygehus Vendsyssel.

Speak: Mona Stenskrog og Susanne Kollerup er helt enige om, hvorvidt metoden kan overføres til andre sygehuse

Susanne Kollerup bekræfter at metoden kan overføres.

Mona Stenskrog bekræfter at metoden kan overføres.

Speak: Vi søgte aktindsigt hos alle 5 regioner for at finde ud af, om de har tiltag på vej, der skal pålægge sygehusene at få overblik over deres madspild.

Studiet: Vores aktindsigt hos regionerne viste, at ingen af regionerne havde planer om at tvinge hospitalerne til at få et overblik over deres madspild. Vi tog derfor kontakt til Ulla Astman for at høre, om ikke også at Regionerne har et ansvar for, at komme problemet med madspild til livs

Ulla Astman afviser at det er regionernes ansvar

Studiet: Ulla Astman mener altså ikke, at det er regionernes ansvar at finde en løsning på madspildsproblematikken.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Sundhedsminister, Nick Hækkerup, men en presseansvarlig fra Sundhedsministeriet skriver i en mail, at det er en spændende problemstilling, men at de ikke har konkrete initiativer på vej.

Spab: Og i øvrigt kan vi tilføje, at Sygehus Vendsyssel er det eneste sygehus i Danmark, der har skrevet under på Miljøministeriets charter om Mindre Madspild